Raoul Wallenberg Bilder |  03 04

utställning – föreläsningar – paneldebatt
22 april – 19 juni 2008

Raoul Wallenberg är i dag känd världen över för sina humanitära insatser i Budapest 1944 till 1945. Hans öde i sovjetisk fångenskap har fått en omfattande mediebevakning. Med utgångspunkt i de mediebilder av Wallenberg som finns i Statens ljud- och bildarkivs samlingar presenterar vi utställningen Raoul Wallenberg Bilder. Dessutom bjuder vi in till föreläsningar och debatter som tar upp människan och myten Raoul Wallenberg.

I januari 1945 arresteras Raoul Wallenberg. Svensken som lyckades rädda tusentals judar från Förintelsen faller sedan själv offer för Sovjetunionen. Genom kontraspionaget Smersj förs han till Moskva och Lubjankafängelset. Därefter är hans öde till stora delar ovisst.

Det finns bara ett fåtal fotografier av Wallenberg och inga filmbilder. Men hans enorma popularitet har lett till stor massmedial uppmärksamhet – både i Sverige och internationellt. Det är främst genom olika mediebilder som hans gärning och öde blivit en symbol i kampen mot förföljelse och omänsklighet. Utställningen Raoul Wallenberg Bilder baseras på de mångskiftande mediebilderna av honom som finns i Statens ljud- och bildarkivs samlingar. Dessa lyfter fram olika föreställningar som skapats om honom under mer än sex decennier. I en amerikansk tv-serie gestaltas Wallenberg av Richard Chamberlain; här övervinner den fagre hjälten all ondska. Kjell Grede placerar i stället sin filmiske antihjälte i ett inferno utan hopp. Carolas schlagergospel om "hjälten för vårt land" är en hyllning, i bjärt kontrast till när Woody Allen tar upp Wallenberg. Trots att hans namn bara nämns i en bisats fyller Wallenberg en viktig funktion – han är den sista trovärdiga förebilden i en sarkastisk värld.

Utställningens syfte är inte att ge en ny bild av Raoul Wallenberg. I stället lyfter vi fram de många mediala berättelser och framställningar som existerar bredvid varandra och som i sin tur ständigt producerar nya bilder av hans person. Myten och människan har glidit samman.

Utställningen invigs den 22 april av Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och följs av en paneldebatt. Föreläsningarna, med bland andra historikern Paul Levine och konstnären Charlotte Gyllenhammar, sker tisdagar 22 april till 13 maj. Antalet platser är begränsat. Fri entré. För mer detaljerad information, läs bifogad pdf eller besök vår hemsida www.slba.se.

Besöksadress: Statens ljud- och bildarkiv (SLBA), Karlavägen 98, Stockholm

Välkommen!

Press- och informationskontakt: André Wachholz, tel 08-783 37 37, e-post andre.wachholz@slba.se
Curator: Tanja Schult, tel 08-669 57 11, e-post tanja.schult@gmail.com