Pizzica - syditaliensk transmusik |  01 03

Två intressanta filmer med det syditalienska fenomenet tarantismo och musik- och dansformerna pizzica och tarantella visas 11/3 i anknytning till en unik konsert- och danskväll 13/3 med en av Italiens bästa pizzicagrupper.


UN RITMO PER L’ANIMA (En rytm för själen) 11/3 kl 18 Klarabiografen
Tarantismo och naturterapi.
Dokumentärfilm av Giuliano Capani, 45 min, eng. text.

Filmen handlar om fenomenet tarantismo, en uråldrig ritual med okänt ursprung.
Ritualen användes fram till 70-talet i Salento, trakten längst ner på klacken i Apulien, Människor, framförallt kvinnor, som hade förlorat sin livsglädje och blev apatiska, botades med musik och rytmer från tamburiner, fiol, gitarr samt sång.
Dessa kvinnor kallades för le tarantate eftersom man trodde att de hade blivit bitna av tarantellaspindeln och att giftet var orsaken till att de hamnade i ett transartat apatiskt tillstånd.
I själva verket var det frustration och stress över livsbetingelserna, som skapade den psykiska obalansen.
Kvinnorna blev botade med hjälp av musiken, av en högt virvlande rytm, som kallas pizzica. De kunde dansa i flera dygn tills de svimmade. Musiken och dansen drev ut det ”onda”.
Idag har fenomenet tarantismo försvunnit.
Forskare, antropologer, psykoterapeuter, ögonvittnen och musiker reflekterar över detta fenomen i filmen och jämför med nutida alternativa terapiformer.


PIZZICATA 11/3 kl 19.15 Klarabiografen
Långfilm av Edoardo Winspeare (1996), 93 min, eng.text

Filmtiteln kombinerar orden pizzica (glädjens och kärlekens dans) och tarantata/tarantella (dödens dans). Regissören Edoardo Winspeare växte upp i den fattiga delen i södra Italien. Han är den första som har spelat in en film i regionen Salento och porträtterar lokala danser, sånger och traditioner. Winspeares film, av många jämförd med ”Il Postino”, är just så sensuell, vacker och romantisk som kulturen själv.
Under andra världskriget skjuts en amerikansk bombflygare, Toni, ner över Salento. En änkling och hans tre döttrar hittar honom knappt levande och tar med honom till sin gård, där de gömmer honom för myndigheterna och sköter om honom tills han blir frisk. Toni är son till en emigrant från Salento. Nu får han kontakt med en kultur och identitet som har varit förlorade för honom i Amerika. Vid en byfest får Toni lära sig dansa pizzica av Cosima, en av döttrarna. De blir förälskade. Men Cosima har en annan beundrare, sonen till traktens rikaste man. Svartsjuka och våld förstör snart idyllen i byn.

Biljetter: Vid köp av biljett till konsert- och danskvällen Pizzica- syditaliensk transmusik 13/3 i Hörsalen kan gratisbiljett till filmerna hämtas ut (ord. pris för filmerna 60 kr).
OBS! Begränsat antal platser.
Kulturhusets biljettkassa, vån 0, tfn 08-508 315 09 eller online
Mer info om konserten: www.kulturhuset.stockholm.se