Extreme makeover

Datum Torsdag 17 november 2005
Tid 18:30
Lokal klubblokalen
Adress Kanske det skulle vara ett namn på lokalen nu när vi gör om den?

Sammanfattning
Vi var några som samlades i lokalen för att diskutera förutsättningslöst. Vi enades om att ändamålet med klubblokalen som förvaringsutrymme av allehanda gammalt skräp är inte längre är aktuellt. Därför spånade vi hämningslöst i alla riktningar. Vi kom snabbt fram till att det viktigaste var att ta vara på studiomöjligheterna. Var ska skåpet stå? Följande tyckte vi var viktigt att rikta in oss på. Instalera studiobelysning inklusive rår i taket. Instalera en bluscreen på två av väggarna och en bit av golvet. I det övre utrymmet bör ett kombinerat kontor och konferansutrymme inredas. Trappan bör flyttas och minskas ner i storlek. Utrymmet under kan bli föråd. Ett draperi vore ju trevligt att dra för. Behålla utrustning för utlåning som man kan samnytja. Lampor, mikrofoner, stativ m.m. Behålla kopieringsanläggning från olika gamla format. Idag har vi S-VHS, Beta, super-8, DAT-ljud, kasettband, U-matic higband och lowband. Alla dessa format går att kopiera till DV. Vi gjorde också upp listor på vad som behövde säljas av och köpas in. Se vidare på bilderna.
/Magnus
               
Klicka på bilden för att se stor bild.