Årsmöte 2006

Datum Torsdag 20 april 2006
Tid 19:00
Lokal klubblokalen
Adress Gröna gatan 14a

Sammanfattning
Årsmötet avlöpte utan större problem. Antale medlemmar som slöt upp var skralt, men vad kan man förvänta sig då det inte var någon filmvisning. Ekonomin såg ej så lysande ut, men åtgärder är vidtagna. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Avsaknaden av en bra ersättare för revisorn kvarstår dock. Efter själva årsmötet vidtog en desto livligare diskussion om den förestående filmfestivalen och födelsedagsfirande.
Magnus Elmborg, ordf.Det finns inga bilder...