Årsmöte 2007

Datum Fredag 4  2007
Tid 18:30
Lokal klubblokalen
Adress Gröna gatan 14a

Beskrivning
Välkommen till årsmötet och filmpremiär på klubbproduktionen "Katastrofen"! Vi startar med mötet så att det snabbt kan klaras av så vi får se FILMEN. Efteråt kan vi gå ut och fira premiären på något kul sätt. Ett årsmöte ger dig som medlem en stor chans att påverka vart du vill att klubben ska ha för inriktning. Möt upp och var med och besluta och fira filmpremiär!
/Styrelsen