Nordfilm |  21 06

Til filmamatører og uavhengige filmere i Sverige,

NORDFILM er et nystartet nettverk for ikke-kommersielle filmere i Europa. Nettverket har så langt vel 130 medlemmer fra 13 land. Medlemmene møtes vanligvis ikke fysisk, men på www.nordfilm.net.

NORDFILM arrangerer nå sin første konkurranse. Også denne er helt og holdent webbasert. Vi vil gjerne ha svenske deltakere og vedlegger derfor info og konkurranseregler på dansk og engelsk.

Frist er 1. juli, og filmene må ikke være lengre enn 20 minutter eller
eldre enn to år. Framgangsmåten ved innsending av film finner du i
informasjonen. Juryen består av:
Dave Watterson (England)
Daniela Siebert (Tyskland)
Jean-Louis Adorsen (Norge)
Tatjana Trjakova (Estland)
Jeppe Hovman (Danmark, profesjonell)

Du kan også sende film til NORDFILM uten å delta i konkurransen. Da blir den lagt ut på websiten, og du kan få kommentarer til den fra likesinnede i mange land.

Sjekk ut www.nordfilm.net!!

Vennlig hilsen
Jon Gisle
Norsk administrator for NORDFILM