Last Supper änligen släppt |  02 07

Sista Måltiden/Last Supper
Den sista måltiden är lika gammal som dödsstraffet självt. Traditionen att utfodra den dödsdömde härstammar från uråldriga begravningsriter där man matade den döde på dess dödsbädd. Om anden reste utan mat till dödsriket var risken stor att den kunde återvända som ett hungrigt spöke. Idag är ritualen frikopplad från sitt historiska sammanhang och måltiden ges till den dödsdömda som ett led i den process som skall få fången att lydigt acceptera sitt straff. Konstnärerna Bigert & Bergströms film den Sista Måltiden/Last Supper fokuserar på detta glapp mellan historisk ”mening” och samtida bruk av en tradition som används i instrumentellt syfte.
Filmen blandar dokumentärt material med skulpturala tablåer och animerad grafik.
Huvudpersonen är Brian Price, en före detta fånge på Huntsville State Prison i Texas, fängelset där flest fångar avrättas i hela USA. Under sina 15 år i fängelset blev Brian ansvarig för de dödsdömdas mat och tillagade under sin tid över 100 sista måltider.
Nu släpps DVD boxen i ett samarbete mellan Bigert & Bergström, Filmform och Scanbox.
DVD boxen är utformad som en matlåda i plåt och innehåller förutom filmen en 40-sidors booklet med texter och bilder av Bigert & Bergström.

Anna Linder / producer
Filmform ­ the artfilm and videoarchive
Svarvargatan 2
SE-112 49 Stockholm
Tel: +46-8-651 84 26
anna.linder@filmform.com
http://www.filmform.com