TV-pionjärer och fria filmare |  12 11

Seminarium om Lennart Ehrenborg och tv:s Filmavdelning 1956­–1969.

Filmhuset, Bio Mauritz, 29 november kl 14–19

Seminariet och boken TV-pionjärer och fria filmare som presenteras under dagen är ett samarbete mellan Statens ljud- och bildarkiv, Sveriges Television, Svenska Filminstitutet och Oberoende Filmares Förbund.

Program

14.00 Inledning

14.15 Malin Wahlberg: Televisionen som filmstudio – filmproduktion, amatörtävlingar och cinefili i tidig svensk tv

15.00 Leif Furhammar: Riktningar och traditioner i den tidiga tv-dokumentären

15.45 Kaffe

16.15 Ylva Habel: Filmen Vita myror som postkolonial kritik

16.45 Anna Tellgren: Lennart Ehrenborg och gruppen Tio fotografer

17.15 Paneldiskussion om Lennart Ehrenborgs arv och hur det kan omsättas i dagens filmklimat. Medverkar gör bland andra Bo Bjelfvenstam, Eric M. Nilsson och Göran Olsson. Moderator: Malin Wahlberg

18.00 Italiensk buffé och vin i Filmhusets foajé

Välkommen!

29 november kl 14–19.

Bio Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

OSA till Malin Wahlberg, e-post malin.wahlberg@mail.film.su.se

Press- och informationskontakt: Pelle Snickars, tel 08-783 37 35, e-post pelle.snickars@slba.se

För mer information, besök www.slba.se