Statens ljud- och bildarkiv blir Kungl. biblioteket, Audiovisuella medier |  16 12

Den första januari 2009 slås SLBA samman med Kungl. biblioteket (KB). Verksamheten kommer att bedrivas inom Avdelningen för audiovisuella medier. Besöksadressen blir fortsatt Karlavägen 98 i Stockholm.

I samband med övergången går vår generaldirektör Sven Allerstrand i pension. Han har varit verksam på myndigheten sedan starten 1979. Vi önskar honom lycka till i fortsättningen.

Ny bok om Lennart Ehrenborg
Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Om webben idag radikalt förändrat medielandskapet, innebar tv då en helt ny plattform för produktion, distribution och visning av rörlig bild. Paradoxalt nog gällde det även film. Den så kallade Filmavdelningen inom Radiotjänst inrättades redan 1956 och till chef utsågs Lennart Ehrenborg. TV-pionjärer och fria filmare är en bok om Filmavdelningens verksamhet. Bokens artiklar omfattar filmares och fotografers egna minnen och reflektioner samt aktuell mediehistorisk forskning och illustreras av ett rikt fotomaterial. Därtill medföljer två dvd-skivor med filmer i urval. Releasedatum för boken är den 15 december.

TV-pionjärer och Copyright Wars på Göteborgs filmfestival
Vid årets upplaga av filmfestivalen i Göteborg kommer Kungl. biblioteket, Audiovisuella medier, medverka vid två seminarier.
Plats: Festivaltältet, Järntorget | Datum: söndag 1 februari

Kl 14.00
TV-pionjärer och fria filmare
Seminariet tar sin utgångspunkt i boken och dubbel-dvd:n TV-pionjärer och fria filmare (se ovan).
Medverkar gör bokens redaktörer, filmvetaren Malin Wahlberg och filmaren Tobias Janson, samt inte minst Filmavdelningens starkast lysande stjärna Erik M. Nilsson.

Samtalsledare: Pelle Snickars

Kl 15.30

Copyright Wars

I takt med utvecklingen av web 2.0 har den mediala producent- och konsumentrollen allt mer kommit att glida samman. Att konsumera står inte längre i motsats till att producera, tvärtom är det ena ofta en förutsättning för det andra. Med utgångspunkt i Lawrence Lessigs nya bok Remix diskuterar seminariet upphovsrättsliga stridigheter kring såväl användarkulturens recycling av filmmaterial som fildelning och branschens inställning till det nya medielandskapet. Lessig menar att striden kring fildelning och remixkultur inte kan vinnas; upphovsrättslagen måste skrivas om. Gäller detta även för svenskt vidkommande?

Medverkar gör debattören Rasmus Fleischer, producenten Göran Gunér och professor Eva Hemmungs Wirtén. Samtalsledare: Pelle Snickars

God jul önskar SLBA
SLBA tackar med det här nyhetsbrevet för sig. Lyssna gärna på vårt välljudande julkort på webbplatsen. Och väl mött på Kungl. biblioteket, Audiovisuella medier, efter årsskiftet. Webbadressen blir www.kb.se. Där kommer även söktjänsten Svensk Mediedatabas vara tillgänglig.