Bästa sommarstället |  23 04

Högtryck i alla väder
28 maj-31 augusti
Kulturhuset

I sommar fyller vi huset med kärlek, klubbar, utescen på taket, utställningar, film, ståupp, nattsudd och naturligtvis häng på Taket med stans bästa utsikt!

Låt tusen blommor blomma!
I sommar sätter vi solljuset på urban odling. Sätt ett frö och upplev ett mirakel. På taket odlar vi en stor balkong. Varför närodlat när man kan ha härodlat. Har du någonsin smakat en nyskördad potatis från din balkong, terrass eller innergård. Inte? Kom och bli inspirerad.

KulturhusTaket
Högt över takåsarna, mitt i city och under bar himmel, hittar du sommarens skönaste och grönaste betongoas med utescen och servering. På taket bjuder vi dig på svettiga Indiegympa och kärleksfrossa. Kompledigt med svenska favoriter, klubbar med näsa för det oväntade och det studsbara, rattlig swinghelg, dansk invasion av filmare och författare samt sprittande färsk film lite senare på sommarkanten.

Utställningar
Fåglarna flockas i sommarens stora utställning Ringmärkt där målaren Lars Jonsson möter fotografen Brutus Östling. De båda konstnärerna har nått världsrykte med sina skildringar av fåglar och deras personligheter och karaktärer. 29 maj-26 september.

Fotografen Jens Assur frågar oss hur vi tar hand om jordens resurser med sin utställning Hunger. Är vi beredda att ändra våra konsumtionsvanor? Vi hungrar efter större portioner, fler prylar och större bilar. Samtidigt upplever en stor del av världens befolkning en helt annan hunger. 22 maj-22 augusti.

Lava

Fem unga konstnärer bygger utställningen En magisk trädgård med verk som väver in det urbana i det gröna och det organiska i stadsmiljön. Den tar sin början i växthuset på taket och sprider sig över hela taket. Möt figurer, plantor, blommor och djur.

Glad sommar!

För mer information kontakta:

Elisabeth Olin, marknadsförare
elisabeth.olin@kulturhuset.stockholm.se, 08-508 313 99, 076-123 13 93

Robert Wolf, marknadsförare
robert.wolf@kulturhuset.stockholm.se, 08-508 313 98, 076-123 13 98