Filmkurser, anordnade av Stockholms Filmskola | Lördag 31 Mars

i samarbete med Institutet för kritisk mediaforskning (IKM), våren 2007

"Se med nya ögon"

KURS I - OM CLOSE-READING
Tors - lörd, 26 - 28 april
En kurs i close-reading som pedagogiskt verktyg i film -och TVkunskap. Kursen riktar sig i första hand till lärare på gymnasium och högstadium(årskurs 9) i psykologi, filosofi, historia, kulturhistoria, svenska, bild, drama och filmkunskap och avser ge direkt tillämpbara exempel på lektionsmodeller och underlag för diskussion. Ett övergripande tema är fenomenet "film noir".
OBS!! - Man bör ha sett Fritz Langs "M" och Orson Welles´ "Citizen Kane" som Örjan Roth-Lindberg närläser under fredagen. Har man inte möjlighet att se på eget initiativ, så visas de på filmskolan med starttiderna 12.00 och 14.00.
Vänligen meddela i god tid om du önskar delta i dessa visningar.

"Se med nya ögon"
KURS II - FILM OCH PSYKOLOGI
Torsd - lörd 14 - 16 juni
Kursen avser att ge grundläggande kunskap om innehållsanalys av film, med tonvikt på den psykologiska skildringen. Den tar också upp intressanta och för ungdomar tillgängliga samband mellan film, modern psykofilosofi och psykoanalys samt diskuterar film som terapeutiskt verktyg. Kursen vänder sig till samma kategorier av lärare som kurs I - Om close-reading, se ovan. Den kan följas som separat kurs, men kan med fördel användas som påbyggnad och fördjupning av kurs I. Temat "Film och psykologi" kan tyckas "svårt", men är i själva verket en outtömlig källa till spännande lektioner. Kursens syfte är att ge rikligt med inspiration och konkreta uppslag till deltagarnas egen undervisning. Inför kursen bör man ha sett Alfred Hitchcocks film " Notorious" (1946). För den som så önskar finns en möjlighet att se den kl. 15.00 på Filmskolan, vid förhandsanmälan senast 10 juni.

Liksom vid tidigare lärarkurser, anordnade av Stockholms Filmskola, kommer studiehäften delas ut med ett urval essäer, exempel på närläsning samt diskussionsfrågor kring filmerna. Vid båda kurserna på temat "Se med nya ögon" kommer det uppskattade bokbordet finnas på plats - nu även med DVDfilmer till förmånliga priser.

Kursavgiften är 2.800:-. För den som deltar i båda kurserna är avgiften endast 4.500:-
Frukost och lunch ingår fredag och lördag, välkomstkaffe på torsdag em.
Om det här är något du inte vill missa, ring in eller mejla din intresseanmälan, till nedanstående telefonnummer eller mailadress.

Med vänlig hälsning
Kirsten Hafstad, rektor, SFS
Pelle Olsson, koordinator, SFS

Telefon: 08-616 00 35, E-post: info@stockholmsfilmskola.com
http://www.stockholmsfilmskola.com